ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W LIMANOWEJ

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego
Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Limanowej
Schroniska Młodzieżowe

UL.Z.AUGUSTA 8, 34-600 LIMANOWA